Στεγαση

Επικοινωνια

Τεχνολογια

Υγεια και ασφαλεια

Νομικες και

οινωνικες υπηρεσιες

Κοινωνικη και προσωπικη αναπτυξη

Οι αναγκες των
 


Εισαγωγή

Πρόσοψη του κτιρίου ιδρυμάτων Smithsonian
Πρόσοψη του κτιρίου ιδρυμάτων Smithsonian
Δωρεάν

Αυτή η ενότητα στοχεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν βασικές τεχνικές χρήσης θεσμικής υποστήριξης, να αντιμετωπίσουν καταστάσεις από την καθημερινή ζωή και να βρουν πιθανές λύσεις με την υποστήριξη υπηρεσιών.

Εργασία

Παλαιό Εγκαταλελειμμένο Μέτωπο Νοσοκομείου
Παλαιό Εγκαταλελειμμένο Μέτωπο Νοσοκομείου
Δωρεάν

Αυτή η ενότητα στοχεύει να ενδυναμώσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των επαγγελματιών σχετικά με την ήδη υπάρχουσα θεσμική υποστήριξη και υπηρεσίες.

Επεξεργασία

Οδηγίες:

 

Βήμα 1.

Φανταστείτε, ότι ξαφνικά γίνατε οικογενειακός φροντιστής και πρέπει να αντιμετωπίσετε πολλές καταστάσεις.

Ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι το σπίτι ή το διαμέρισμα του μέλους της οικογένειάς σας δεν έχει δημιουργηθεί για άτομα που έχουν προβλήματα να μετακινηθούν ή να διαχειριστούν μόνοι τους.

Για παράδειγμα, το μπάνιο του πατέρα σας δεν είναι διαρρυθμισμένο, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να το διαχειριστεί με ασφάλεια μόνο του/της.

Πρέπει να αντικαταστήσετε την μπανιέρα με καμπίνα ντους, αλλά δεν έχετε αρκετά χρήματα για να το κάνετε αυτό.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Να ελέγξετε εάν είναι δυνατόν να λάβετε υποστήριξη για πρόσθετη χρηματοδότηση/συγχρηματοδότηση για προσαρμογές σπιτιών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Βήμα 2.

Χρησιμοποιώντας τη λίστα που αναπτύχθηκε στην πρώτη δραστηριότητα, εξετάστε σε ποιες συνθήκες μπορείτε να λάβετε πρόσθετη χρηματοδότηση/συγχρηματοδότηση/πρόσθετα κεφάλαια (για παράδειγμα, στην Πολωνία, ένα άτομο πρέπει να έχει ειδικό πιστοποιητικό αναπηρίας για να λάβει επιστροφές χρημάτων για προσαρμογές μπάνιου).

Προετοιμάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έντυπα που επιβεβαιώνουν την κατάσταση που επιτρέπουν τη λήψη/αίτηση για επιστροφή χρημάτων.

 

Βήμα 3.

Ξεκινήστε μια συζήτηση κάνοντας τις ακόλουθες ερωτήσεις στους συμμετέχοντες:

Ποια είναι η πιο απαιτητική εμπειρία σε αυτό το έργο; Και πώς μπορείτε να το χειριστείτε;

Πού και με ποιον χρειάζεστε πρώτα επαφή; Με ποιον τρόπο (τηλεφωνικά);

Τι περιμένετε να μάθετε; Τι είδους πληροφορίες χρειάζονται για να γίνουν περαιτέρω ενέργειες;

Ποια λάθη θα μπορούσαν να αποφευχθούν;

Πώς θα μπορούσατε να κάνετε αυτό το έργο πιο εύκολο; Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει με αυτό;

Τι συμβουλή θα δίνατε στον φροντιστή;

Καταγράψτε όλες τις απαντήσεις [σε κάθε χώρα το πλαίσιο μπορεί να είναι διαφορετικό, καθώς και σε κάθε τοπικό επίπεδο, ανάλογα και με την κατάσταση του ατόμου που χρειάζεται φροντίδα].

 

Διάρκεια δραστηριότητας: 1 ώρα

 

Υλικά: προκαταρκτικός κατάλογος που αναπτύχθηκε στην πρώτη εργασία, απαραίτητα έγγραφα και έντυπα.

 

Αποτελέσματα:

Κατάλογος απαντήσεων για την περιγραφόμενη κατάσταση

Λίστα επαφών (θεσμικά όργανα, οργανισμοί, επίσημοι βοηθοί και άλλα, όπως μέλη της οικογένειας, φίλοι, γείτονες)

Κατάλογος εγγράφων που απαιτούνται για τη λήψη της επιστροφής χρημάτων

Κατάλογος προβλημάτων και λύσεων

 

Άλλοι πόροι: Διαδικτυακοί πόροι και άλλα σχετικά θεσμικά φυλλάδια, υλικό

 

Συμπέρασμα

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν βασικές τεχνικές χρήσης θεσμικής υποστήριξης, να αντιμετωπίσουν καταστάσεις από την καθημερινή ζωή και να βρουν πιθανές λύσεις με την υποστήριξη υπηρεσιών.

Αξιολόγηση

Μαθησιακά αποτελέσματα

  • Αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν τις ικανότητές τους σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και βοήθειας που παρέχονται σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Γνώσεις

  • Αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να έχουν γνώσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να ληφθεί η απαραίτητη υποστήριξη, σχετικά με τις διαδικασίες λήψης θεσμικής υποστήριξης και τα πλεονεκτήματα από τη λήψη θεσμικής υποστήριξης

Ικανότητες

  • Αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να εντοπίσουν και να εξαλείψουν προβλήματα ή κενά στη φροντίδα προτείνοντας τις καλύτερες επιλογές θεσμικής υποστήριξης, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν βασικές τεχνικές χρήσης θεσμικής υποστήριξης

Δεξιότητες

  • Οι επαγγελματίες θα μπορούν να επιδείξουν ικανότητες χρησιμοποιώντας υποστήριξη, να ενημερώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την υποστήριξη και να μάθουν πώς να συνεργάζονται με άλλους για τη λήψη υποστήριξης