Στεγαση

Επικοινωνια

Τεχνολογια

Υγεια και ασφαλεια

Νομικες και

οινωνικες υπηρεσιες

Κοινωνικη και προσωπικη αναπτυξη

Οι αναγκες των
 


Εισαγωγή

Tima Miroshnichenko
Tima Miroshnichenko
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-gens-femme-bureau-5686109/

Η ανεξάρτητη ζωή της καθημερινότητάς σας είναι μεγάλη πρόκληση για τα άτομα με αναπηρία. Μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλά εμπόδια λόγω της αναπηρίας τους, της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης αλλά και λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Μόλις ενσωματωθούν την κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς και αρχίσουν να ζουν μεταξύ άλλων χρηστών υπηρεσιών, πρέπει να είστε σίγουροι ότι, για κάθε δικαιούχο, θα πραγματοποιηθεί ατομικός προγραμματισμός σχετικά με τα καθήκοντα και τον προϋπολογισμό του/της.

 

Θα αντιμετωπίσετε διαφορετικές καταστάσεις και θα δώσετε προσοχή σε κάθε προσωπική περίπτωση. Για μερικούς ανθρώπους, θα είναι η πρώτη φορά που θα προσπαθήσουν να ζήσουν χωρίς μέλη της οικογένειας. Άλλοι μπορεί να γνωρίζουν μόνο ιδρύματα ή άλλη πλαισιωμένη υποστήριξη. Στόχος σας θα είναι να δώσετε τα κατάλληλα εργαλεία στον δικαιούχο για να ζήσει αυτόνομα και ανεξάρτητα.

 

Ο καθένας θα έχει το δικό του ρυθμό και θα καταλάβετε γρήγορα τις διαφορετικές ανάγκες και δυσκολίες. Θα τα εντοπίσετε, θα σχεδιάσετε τις εργασίες και τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τέλος θα βεβαιωθείτε ότι όλα είναι κατάλληλα.

Εργασία

Anete Lusina
Anete Lusina
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/crop-woman-ecrit-dans-le-calendrier-5239916/

Το κύριο καθήκον θα είναι η δημιουργία και η βελτίωση των δεξιοτήτων ανεξαρτησίας διαβίωσης κάθε δικαιούχου στο σπίτι χωρίς αποκλεισμούς.

 

Αυτή η εργασία απαιτεί από εσάς να εξετάζετε κάθε μεμονωμένη κατάσταση μέσω των εβδομαδιαίων εργασιών και του προϋπολογισμού τους.

 

Η επεξεργασία του ατομικού προγραμματισμού της εβδομάδας χωρίζεται σε 3 συγκεκριμένες εργασίες:

 

Ταυτοποίηση

Σχεδίαση

Επαλήθευση & Βελτίωση

Επεξεργασία

  1. Προσδιορισμός αναγκών/στόχων/δυσκολιών. Μία φορά την εβδομάδα, θα αφιερώνετε χρόνο για να καθίσετε με τον δικαιούχο και να γράψετε τον προσδιορισμό των αναγκών / στόχων / δυσκολιών:

Όσον αφορά τα επιμέρους καθήκοντα του δικαιούχου, θα μπορούσε να αφορά: προσωπική υγιεινή, φροντίδα ντυσίματος και ένδυσης, υγειονομική περίθαλψη, μαγείρεμα, φαγητό, διατροφή, διαχείριση σπιτιού ή ασφάλεια.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό και την οικονομική διαχείριση, βεβαιωθείτε ότι έχετε εντοπίσει όλα τα θετικά εισοδήματα (κοινωνική και υγειονομική οικονομική στήριξη, μισθός, ασφάλιση…) και το κόστος ζωής/λογαριασμών του δικαιούχου (ενοίκιο, λογαριασμοί ενέργειας, κόστος τηλεπικοινωνιών, αγορές…).

Σε αυτό το σημείο, θα έχετε μια λίστα αναγκών / στόχων / δυσκολιών για κάθε ενότητα (τμήμα εργασιών και ενότητα προϋπολογισμού). Όσον αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού, θα βρείτε πολλές υποστηρίξεις στους πόρους αυτής της ενότητας.

 

2. Προγραμματισμός:

Μόλις οι λίστες ταυτοποίησης είναι έτοιμες, θα πρέπει να σχεδιάσετε όλες τις λύσεις που ανακαλύψατε. Θα βοηθήσετε τον δικαιούχο με το εβδομαδιαίο ημερολόγιό του. Προσέξτε ότι διαφορετικοί τύποι αναπηρίας χρειάζονται διαφορετικό τύπο ημερολογίου και έχουν διαφορετικές ανάγκες/στόχους/δυσκολίες.

Εκτυπώστε ένα καθαρό ημερολόγιο και συμπληρώστε το (2 φορές, μία και για εσάς).

 

3. Επαλήθευση και βελτίωση:

Για να εξασφαλίσετε την προσωπική ανάπτυξη, την ανεξαρτησία του δικαιούχου, θα παρακολουθείτε τι έχετε σχεδιάσει. Επαλήθευση με τον δικαιούχο πώς πήγε η εργασία και αν τηρήθηκε κατά προσέγγιση ο προϋπολογισμός. Μέσω αυτής της επαλήθευσης θα έχετε σχόλια από τον δικαιούχο, γράψτε τα σχόλιά του/της. Θα είναι η βάση σας για να βελτιώσετε τις εργασίες και τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού.

 

Συμπέρασμα

Ο μαθητής είναι πλέον σε θέση να σχεδιάζει εργασίες και να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό με άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη ανεξάρτητης και αυτόνομης ζωής για τους δικαιούχους. Μετά από μερικές φορές, ο δικαιούχος θα ενδυναμωθεί και θα έχει την ευκαιρία να επιτύχει τους στόχους του/της πιο γρήγορα. Θα έχει περισσότερο χρόνο για αναψυχή, κοινές ή προσωπικές δραστηριότητες.

Αξιολόγηση

Μαθησιακά αποτελέσματα

  • Στοχεύει στην υποστήριξη και τη συναισθηματική ευημερία των δικαιούχων, στη ζωή προσανατολισμένη στο μέλλον και στην ενσυναίσθηση.
  • Θα συμβάλει στην εφαρμογή δεξιοτήτων ανεξαρτησίας διαβίωσης των δικαιούχων.

Γνώσεις

  • Ο συμμετέχων θα κατανοήσει τα συστατικά ενός υγιούς μυαλού, σώματος και τρόπου ζωής που είναι απαραίτητα για ένα υψηλό επίπεδο φροντίδας και υποστήριξης στους δικαιούχους και θα μάθει πώς να αναπτύσσει δικτύωση με άλλους.
  • Ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να εντοπίσει τις ανάγκες, τους στόχους και τις δυσκολίες που έχουν οι δικαιούχοι στο δρόμο τους προς την ανεξαρτησία και την αυτόνομη ζωή.

Ικανότητες

  • Ο συμμετέχων θα αναπτύξει διαισθητική σκέψη για να υποστηρίξει συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών.
  • Ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να χειριστεί τα συναισθήματα των άλλων και να αναπτύξει δεξιότητες κριτικής σκέψης.
  • Ο συμμετέχων θα αναπτύξει καθήκοντα και διαχείριση προϋπολογισμού για τους δικαιούχους.

Δεξιότητες

  • Ο συμμετέχων θα έχει θετική στάση, στάση συνεργασίας, σεβασμό στη διαφορετικότητα των άλλων και στις ανάγκες τους.
  • Ο συμμετέχων θα αναπτύξει προσανατολισμένες λύσεις και ισχυρές οργανωτικές ικανότητες.