Στεγαση

Επικοινωνια

Τεχνολογια

Υγεια και ασφαλεια

Νομικες και

οινωνικες υπηρεσιες

Κοινωνικη και προσωπικη αναπτυξη

Οι αναγκες των
 


Εισαγωγή

Γείτονες (Φωτογραφία από: Gleren Meneghin on Unsplash)
Γείτονες (Φωτογραφία από: Gleren Meneghin on Unsplash)
https://unsplash.com/photos/VSLPOL9PwB8

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι καλές σχέσεις με τους γείτονές μας είναι σημαντικές για την κοινοτική ζωή και την καθημερινή ζωή. Οι ευγενικές, με σεβασμό ή οι υποστηρικτικές σχέσεις γειτονίας βασίζονται στη γνώση και την ανοχή του άλλου. Συνήθως, χρησιμοποιούμε επικοινωνία και πληροφορίες για να δημιουργήσουμε δεσμούς με τους γείτονές μας. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο για τα άτομα με αναπηρία να συστηθούν με σαφήνεια και να παρουσιάσουν το πρόγραμμα στέγασης χωρίς αποκλεισμούς στο οποίο συμμετέχουν.

 

Βοηθώντας τα άτομα με αναπηρία να επικοινωνήσουν με τους γείτονές τους για τον εαυτό τους και για το πρόγραμμα στέγασης χωρίς αποκλεισμούς, θα βελτιωθεί η ένταξή τους στη γειτονιά. Μπορεί να προκύψουν κάποιες ευκαιρίες υποστήριξης ή ακόμα και φιλίες. Οι άνθρωποι μπορεί να ενδιαφέρονται και ακόμη και να συμμετέχουν στο έργο. Για την ευαισθητοποίηση, θα πρέπει να δοθούν σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την αναπηρία και το έργο. Τότε θα προκύψουν θετικές και εποικοδομητικές σχέσεις.

Εργασία

Επικοινωνώ (Φωτογραφία Jonny Gios στο Unsplash)
Επικοινωνώ (Φωτογραφία Jonny Gios στο Unsplash)
https://unsplash.com/photos/3ntBdQ56Slo

Υπάρχει νέο οικιστικό έργο χωρίς αποκλεισμούς. Ως φροντιστής/μέλος της οικογένειας του σπιτιού, θα θέλατε να τον βοηθήσετε να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στη γειτονιά.

 

Ο ρόλος σας είναι να διευκολύνετε την παρουσίαση των δικαιούχων και του έργου στέγασης χωρίς αποκλεισμούς στους γείτονες.

 

Καθήκον σας είναι να προετοιμάσετε, να επικοινωνήσετε και να ενημερώσετε τη γειτονιά σχετικά με το σχέδιο στέγασης χωρίς αποκλεισμούς και την ανάπτυξή του.

Επεξεργασία

Η διαδικασία μπορεί να συλληφθεί σε 3 στάδια:

 

1/ Προετοιμασία της παρουσίασης: επιλογή των πληροφοριών που θα παρουσιαστούν.

 

-Συζήτηση με τον/τους νέους δικαιούχους/ες για το πώς θα παρουσιάσει τον εαυτό του/τους.

-Συζήτηση με τον δικαιούχο για τον τρόπο παρουσίασης του έργου.

-Επιλέξτε χρήσιμες πληροφορίες (στόχους, διάρκεια, δυσκολίες) για να παρουσιάσετε το περιεκτική στέγαση. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στα σχετικά έγγραφα ή/και μέσω της πλατφόρμας e-learning Log'In.

-Ετοιμάστε κάποιο υλικό για να δώσετε στους γείτονες που θα συναντήσετε (προγραμματισμένες δραστηριότητες/εκδηλώσεις, φυλλάδια, τεκμηρίωση έργου).

2/ Παρουσίαση σε γείτονες (είναι καλύτερα να πάτε με το άτομο με αναπηρία όταν είναι δυνατόν / ακόμα και σε ομάδα αν αισθάνεστε άνετα με αυτό) ή να προσκαλέσετε γείτονες στο σπίτι.

 

-Σύντομη παρουσίαση του εαυτού σας: η συμμετοχή και ο ρόλος σας στο έργο.

-Παρουσίαση του ατόμου ή της ομάδας (από τους ίδιους ή τον εαυτό σας).

-Επεξηγήσεις έργου και δυνατότητες συμμετοχής των γειτόνων.

-Δώστε φυλλάδιο ή άλλο ενημερωτικό υλικό για δραστηριότητες.

3/ Παρακολούθηση των σχέσεων και ανάπτυξη έργου

 

-Μόλις επιστρέψετε στο σπίτι, κάντε σχόλια με τον/τους δικαιούχους.

-Ενημερώστε τους ενδιαφερόμενους γείτονες για την ανάπτυξη του έργου και τις ευκαιρίες/δραστηριότητες υποστήριξης.

 

Συμπέρασμα

Ενημερώνοντας, επικοινωνώντας και συζητώντας με τους γείτονες σχετικά με την αναπηρία και το σχέδιο στέγασης χωρίς αποκλεισμούς, η γειτονιά θα γνωρίζει τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες υποστήριξης που συνδέονται με τη στέγαση χωρίς αποκλεισμούς.

 

Τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και οι γείτονες συμμετέχουν σε αυτήν την ενότητα. Θα οδηγήσει σε ένα αίσθημα του ανήκειν και από τα δύο μέρη και η ένταξη στην κοινότητα θα βελτιωθεί.

 

Μπορεί να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ γειτόνων και να ξεκινήσει τη δικτύωση των τοπικών πόρων.

Αξιολόγηση

Μαθησιακά αποτελέσματα

  • Αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να τονίσουν τη σημασία της τοπικής ενσωμάτωσης σε ένα σχέδιο στέγασης χωρίς αποκλεισμούς.

Γνώσεις

  • Ο συμμετέχων θα μάθει πώς να κατανοεί την τοπική κουλτούρα και την τοπική δυναμική και θα κατανοήσει τη θετική επίδραση της τοπικής ένταξης στα άτομα με αναπηρία.

Ικανότητες

  • Ο συμμετέχων θα αποκτήσει δεξιότητες προώθησης τοπικών δραστηριοτήτων, υλοποίησης τοπικής δυναμικής και προώθησης της ίσης πρόσβασης στις τοπικές εγκαταστάσεις.

Δεξιότητες

  • Ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να αναλογιστεί την ευαισθητοποίηση της γειτονιάς σχετικά με τη στέγαση χωρίς αποκλεισμούς και τη δικτύωση.