Χρήση Εικονικής Πραγματικότητας και Τοπικής Βιομηχανικής Κληρονομιάς για την Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων